Thông Báo 15.6.2014

1. Tuần tới : Giờ lễ những ngày trong tuần và Chúa
Nhật sẽ trớ lại hình thường. `
2. Thiếu nhỉ mIZmg lễ Bồn Mạng vào Chúa Nhật 22.06
-lễ Mình Máu Thảnh chúa, xỉn các em dọn tâm hồn
gặp Cha QN xưng tội bất kể giờ nào có thể. _ ,
3. Giáo Khu Antôn và Dòng Ba Phan Sinh mÌmg bổn
mạng vào ngày thứ bây, 21 .06.
4. Các em xưng tội lần đầu vào (thứ bày) và rước
Mình Máu Thánh Chúa và chiểu CN; 22.06. cha mẹ
cũng nên chuẩn bị để cũng các em rước Mình Thám
Chúa.
5. Vào các ngày 13 hàng tháng, sẽ có thành lễ đặc biệt
ký niệm Mẹ Maria hiện ở Fatima.

 

Thông Báo 8.6.2014

ave maria - duc me lavang - vinhsonliem
1. Tuần tới 15.06 sẽ không có Thánh lễ chúa Nhật lúc
g 8g45 Sáng. MỌi người được mời gọi dâng lễ Tiến chân
Mę lúc 10.45 Sáng.
2. Trường Việt Ngữ sẽ nghỉ học nhân dịp Queen
Birthday (Chúa Nhật 08.06), và học lại tuần Sau. f
3. Thiếu Nhi Thám T hểSễ không Sinh h0ặtvà0 Chúa
Nhậtg15.06.2014. g g g
4. Thiếu nhi mừng lễ Bổn Mạng và Chúa Nhật 22.06 e
lễ Mình Máu Thảnh Chúa, xỉn các emdỌlí tâm hồn. Ị
5. Gíáo Khu Antôn và DòngBa Phai Sinh mỈmg bổn Ế
mạngvào ngàythứbảy,2l.06. . g . ~
6.Các em xưng tội lần đầu vào (thứ bảy) và rước
Mình Máu Thánh chúa và chìều CN; 22.06

 

 

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 8.6.2014

l. Từ thứ hai 09/06, đến thứ sản 13/06; các thánh lễ chiều tạm đối sang 6 giờ 30
tối, nhằm mục đích có nhiều hơn những anh chị em, có thể đến để cũng hiệp
dâng. h
2. Thứ bảy; mọi người có thể đến trò chuyện riêng với Mẹ, đặc biệt có giờ lãn ‘
chuối chung Cộng đoàn vào lúc 10g Sáng, và giờ lân chuỗi Lòng Thương Xót lúc:
3 g chiêu.
3. Chúa Nhật Thánh Lễ đông tế tiễn chân Mẹ, vào lúc; 10.45 sáng, trong thánh lễ
có dâng hoa, dâng hương và nghi thức sai đi cho Ban Mục Vụ VN Tổng GP
Melbourne. (không có thánh lễ lúc 8.45am]
n. THỪA TÁC VIÊN LỞ! CHÚA: `
1. Thứ bảy:
– Bài đọc I : CurSíIl0; Bài đọc H: Ngành Nữ Tông Ðồ “
2. Chúa Nhật:
‘ Bài đọc l: Lỉên Minh Thánh Tâm; Bài đọc H: Legi0 Marie

 

TỘI PHẠM ÐẾN CHÚA THÁNH THAN LÀ TỘI NÀO

Khi lănh nhân bí tich rửa tội, qua việc
Xức đầu thành, Chủng ta đã lãnh nhận một
phần ơn Chúa Thánh Thần. với Bí tích
Thêm Sức, ta được ban đầy đủ ơn của
Chúa Thánh Thần, như ơn khôn ngoan, ơn
hiếu biết, lòng mến, sức mạnh… để kiện
toàn ơn tái Sinh của phép rửa và để “cho
ta có sửc mạnh đặc biệt hầu loan truyền
và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc
làm với tư cách là những nhân chứng
V đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là đe
tuyên xưng danh Chúa một cách can
trường và không bao giờ hổ thẹn về
Thập Giá của Người.” _ –
_Bởi vậy, tội phạm đên Chúa Thánh
Thân là tội mang nội dụng Sau đây:
– Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là
Cha nhân lành. giầu lòng xót thương và
tha thử. v ỳ
– Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa
Kitô.
– Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí
Chúa đã mặc khải cho con người.
– Không còn nhìn nhận tội lổi đã
nham để xin đưoc tha thứ.

 

Kính mời – Tham Dự Cuộc Họp:

THÔNG BẢO :

Đễ chuẫn bị cho công việc đón rước Ðức Mẹ Thánh Du đến thăm
Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm chúng ta vào giữa tháng 6 tới,
‘ cũng như để thống nhất một số vẩn đề cho hướng đi tới của TT.
Kính mời; Quí Ban Mục vụ trang tâm, trường phó các khu, các hội
đoàn, ban ngành đoàn thể các ca đoàn . . đến tham dự cuộc họp:

Tại: Trang Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm
Lúc : 2g00 chiều
Chúa Nhật : 18.05.2014

Rất mong sự có mặt động đủ của Quí vị
Lm. Quản Nhiệm

Lm. Raphael Võ Đức Thiện – Lời Từ Giã Sunday 4-5-14

Lời Từ Giã 
Kính chào quý ông bà và anh Chị em,
Các Thánh Lễ cuỐi tuần này, 3-4.05.14, là cơ
hội cuỐi cũng với từ Cách Quản Nhiệm, tôi
dâng hy tế thập giá cũng với quý ông bà và
anh chị em. để cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi
được động hành và chia sẽ cuộc sỐng cũng
quý ông và anh .chị em trong hơn 21 năm
qua.
Trong hoảng thời gian dài này, chúng ta đã
cũng nhau xây dụng đời sỐng thiêng liêng
qua các Thánh Lễ, các giờ Chầu Chúa, qua
sinh hoạt các Giáo Khu và Các sinh hoạt
Đoàn Thể trong Cộng Đoàn. Hy vọng Các
hoạt động nói gia tăng Sức Sống và làm cho
đời sống thiêng liêng của quý vị thêm
phong phú cả về hiếu biết nhữngmạc khải
của Thiên Chúa và cách đáp trả thích hợp
qua đức tin của chúng ta.
Trong khoảng thời gian này, quý ông bà và
anh chị em cũng chứng kiển những sự đổi
thay về mặt cơ SỞ và CáC tiện nghi của
Trung Tâm. Việc lớn mạnh trong đức tin
cũng Cần có sự hàng đỡ của nơi thờ phượng
và những nƠi hội họp gặp gỡ.
Cảm tạ Thiên Chúa đã ban hình an cho Cộng
Ðoàn và đã ban mọi thuận fiên để Cộng
Đoàn được tiến triển cho đến ngày hôm
nay. Trước khi từ giá Công Ðoàn, kính xin
quý ông bà và anh chị em tha thứ cho
những thiếu sốt và những cừ chỉ hành động
là phật lòng quý vi.
Kinh Xin quý ông bà và anh chị em Cầu
nguyện cho tôi, để trên bước đường Linh
Mục mai ngày, tôi cũng đón “nhân được
nhiều lời cầu nguyện và hàng đỡ, như tôi đã
từng đón nhận tại Cộng Ðoàn Thảnh Vinh
SƠn Liêm. Tôi cũng ghi nhỚ quý vị trong giờ
kinh nguyện và CáC Thánh Lễ.
Lm. Raphael Võ Đức Thiện
Quản Nhiệm

 

HỘI CHỢ TẾT – MỪNG XUÂN – VIETNAMESE NEW YEAR FESTIVAL 2014 FOOTSCRAY, RICHMOND, ST ALBANS, SPRINGVALE

H_i_Ch_T_t_M_ng_Xu_acirc_n_Vietnamese_New_Year_Festival_2014_Footscray_Richmond_St_Albans_Springvale_1389433200_25[1]Year of the Horse – Vietnamese New Year Festival 2014


Richmond
Victoria St, North Richmond
Sun, 19 January 2014
10 AM – 10 PM


Springvale
Buckingham Avenue, Springvale
Sun, 26 January 2014
9 AM – 9 PM


St Albans
St Albans Town Centre
Sun, 5 January 2014
10 AM – 9 PM


Box Hill
Market St and Main St
Sat & Sun 1 – 2 February 2014
1 PM – 1 AM


Chinatown
Russell St
Sun, 2 February 2014
10 AM – 10 PM


Glen Waverley
Kingsway, Glen Waverley
Sun, 9 February 2014
11 AM – 9 PM


Footscray
Hopkins Street, Footscray
Sun, 2 February 2014
10 AM – 10 PM


Wonderland Fun Park, Docklands
Wonderland Fun Park, Habour Town, Dockland Drive, Dockland
Sat, 1 Febuary 2014
Sun, 2 Febuary 2014
11 AM – 6 PM

Mừng Xuân Quý Ty Tết 2013 – Giao Thừa

M_ng_Xu_acirc_n_Nh_acirc_m_Th_igrave_n_T_t_2012_1359430085_3[1]Thánh Lễ:

Giao Thừa, Thứ Bảy, 9:00 tối 9/2/2013 (Ngoài trời và đốt pháo đón xuân)

Mồng Một Tết, Chúa Nhật, 10/2/2013 sáng và tối thường lệ Chúa Nhật: Cầu bình an cho năm mới.

Mống Hai Tết, Thứ Hai, 11/02/2013 10:00 sáng và 7:00 tối: Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà.

Mồng Ba Tết, Thứ Ba, 12/02/2013 10:00 sáng và 7:00 tối: Thánh hóa công việc làm.

Cầu Chúc Ông Bà và Anh Chi Em một năm mới An Khang Thịnh Vượng