Paris By Night Gloria – St. Barbara Catholic Church

Paris By Night Gloria Part Full Program. Thâu hình ngày 13 tháng 12 năm 2013 tại St. Barbara Catholic Church. MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Singers: Bằng Kiều, Ngọc Anh, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Thu Phương, Mai Thiên Van, Trần Thái Hòa, Don Hồ, Thanh Hà, Lam Anh, Tóc Tiên, Ánh Minh, Trịnh Lam, Thiên Tôn, Mai Tiến Dũng, Đình Bảo, Bảo Khánh, Hoài Phương, Brothers Band, Ca đoàn St. Barbara Catholic Church. Release Dec 25, 2013 Thuy Nga Productions.

Thánh lễ Thánh Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm 7-11-2015

Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm3 Vinh Sơn Liêm Mừng 35 Năm4
3:00pm Lòng Thương Xót trọng Thể Vớí Thánh Vính Sơn Liêm

3:50pm gịải lao, uống nước chuẩn bị ęuộc rước kiệu

4:00pm RƯỚC KIỆU : (quanh Park)

5:00pm Thánh lễ tại lễ đài

Đức Cha Vincent chủ tể
Ca đơàn phụ trách : Liên ca đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm
Cám Ơn Đức Cha, quí Cha đồng tễ Và Cộng Đoàn
Sau Thánh lễ: Tiệc mừng và diễn nguyện

Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
95 Mt Alexander Rd, Flemington
Melbourne, Victoria, Australia 3031

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện – Melbourne, Australia 2-3 May 2015

Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện

225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173
Tham khảo Melway trang 49 C2
Tel: (03) 9701 6033
Email: info[tai]congdoanhoanthien.org.au

Linh mục tuyên úy: Giuse Mai Văn Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế
Tel: (03) 9701 6033
Mobile: 0418 864 067
Email: jmvtinh[tai]cssr.org.au

Saturday 2-5-2015
09:00
Chào đón Cộng Đoàn Dân Chúa. Rước kiệu Đức Mẹ La Vang.
10:30 Thánh lễ Đại Trào Khai Mạc Đại Hội.
12:00 Chào đón Cựu Thủ Tướng úc Sir Malcolm Fraser & Đại diện các Tôn Giáo Bạn và Quý khách. Bài chia sẻ của Sir Malcolm Fraser.
13:30 Chương trình sinh hoạt chung- LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc và Ban sinh hoạt.
14:00 bài thuyết giảng chung cho cộng đoàn. ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh.
15:00 Giờ kinh kính Lòng Chúa thương xót.
16:00 Chương trình Văn Nghệ. Thắp nến cầu nguyện.
20:30 Bế mạc ngày thứ nhất.

Sunday 3-5-2015
09:30
Chào đón Cộng đoàn dân Chúa. Chương trìn hsinh hoạt chung.
10:30 Bài thuyết giảng cho cộng đoàn- LM Phero Nguyễn Văn Khải.
11:15 Hội thảo nhóm & thảo luận.
13:00 Chương trình sinh hoạt chung. Bài chia sẽ của ông Lê Văn Hiếu, Governor Nam Úc. Dâng hoa Đức Mẹ La Vang.
14:30 Thánh lễ Đại trào Bế mạc Đại hội.
16:00 Bế mạc Đại hội.

dai hoi la vang melburne australia 2015

Video coming soon…